Majani ya kotimiri au kitimiri/ parsley leaves

Majani ya Kotimiri/ Kitimiri au Parsley leaves